loga-mppp

  IMG 1543

IMG 1545

IMG 1549

locatie-no1

locatie-o2

Wie zijn wij?

Stichting MuziekPodium PrinsenPark

Met de stichting MuziekPodium PrinsenPark heeft een aantal bewoners uit Het Lage Land en Prinsenland in deelgemeente Prins Alexander in Rotterdam hun samenwerking geformaliseerd. Vanuit een gezamenlijke behoefte aan een groter cultureel aanbod en activiteiten in het prachtige Prinsenpark om zo ontmoeting tussen bewoners tot stand te brengen, hebben zij juni omgedoopt tot Muziekmaand. Met een concertreeks waarin  verschillende muziekstijlen aan bod komen, hopen zij veel bewoners te kunnen laten genieten van jong talent en gevestigde musici.

Muziekpodium Prinsenpark - hoe het idee ontstond

Het begon allemaal met een ouder echtpaar dat behoort tot de eerste lichting bewoners van de wijk Het Lage Land in deelgemeente Prins Alexander. Ze verlangen al een tijd naar een groter cultureel aanbod in hun wijk, en specifiek naar het bezoeken van concerten in de buurt, liefst in het geliefde Prinsenpark en liefst in gezelschap van vele andere bewoners, van jong tot oud. Ze hebben ideeën over de invulling en een groot netwerk van potentieel publiek, maar realiseren zich dat ze de organisatie niet alleen op zich kunnen nemen. Gaandeweg sluiten meerdere bewoners zich aan bij deze wens – en geven te kennen dat ze zich daadwerkelijk hard willen maken voor het verwezenlijken van de wens. Het idee voor MuziekPodium Prinsenpark krijgt steeds meer vorm en resulteert in een plan en een stichting waarin de vrijwilligers zich verenigen. De doelstelling is, om vier muziekevenementen te organiseren in de maand juni in het Prinsenpark op de zondagmiddag. Door op deze charmante, maar tot op heden weinig benutte groene locatie verschillende muziekstijlen aan te bieden (Koren, Klassiek, Jazz en Wereldmuziek) en zowel (lokale) (aanstormende) talenten als gearriveerde muzikanten een podium te geven is er voor elk wat wils en kunnen bewoners laagdrempelig kennis maken met elkaar en deze muziekstijlen. Zo wordt juni een echte muziekmaand.

Doelstelling van het project

De doelstelling van de concertreeks is om een ontmoetingsplaats voor alle bewoners te scheppen om te genieten van muziek en/of culturele uitingen dan wel daar aan deel te nemen, muzikaal of organisatorisch (stimuleren van sociale cohesie en bewonersparticipatie). Daarnaast wil de organisatie een podium bieden aan gevestigde musici uit de omgeving, evenals aan (jong) talent.

Organisatie - vrijwilligers

De bestuursleden van de stichting, allen bewoners van Prins Alexander, hebben vanuit hun eigen behoefte aan meer culturele activiteiten in hun wijk het initiatief genomen om de concertreeks te organiseren. Zij worden daarbij achter de schermen ondersteund door andere vrijwilligers uit Het Lage Land en Prinsenland. De organisatie nemen zij zelf voor hun rekening. Daarbij werken ze samen met de evenementencoördinator van deelgemeente Prins Alexander, afdeling vergunningen van dgPA en de cultuurscout van PA.

De programmering

Het uitgangspunt is om per zondagmiddag twee sessies van muzikanten te organiseren, eerst een uur (lokale) (aanstormende) (jonge) talenten. Daarna een sessie van een uur met gevestigde muzikanten. Iedere zondagmiddag heeft een muziekstijl als thema. Daarbinnen wordt gezocht naar passende musici. Voor het talent wordt samengewerkt met CodArts. Daarnaast worden binnen het netwerk van de betrokkenen en de cultuurscout muzikanten benaderd, zoals bijvoorbeeld oud-deelnemers aan de jaarlijkse talentenjacht in winkelcentrum Alexandrium. Voor de gevestigde musici is van belang dat ze feeling hebben met hun publiek en het publiek ‘mee kunnen nemen’ in hun optreden.

Juni, muziekmaand

Door de concerten aan te bieden in een reeks, vlak voor de zomervakantie hoopt de stichting meer bewoners te trekken. De ervaring met andere muziekevenementen in de deelgemeente leert, dat er steeds meer publiek komt als er continuïteit zit in de uitvoering, het aanbod afwisselend is en lokaal talent een plek heeft. De gevestigde muzikanten kunnen tevens publiektrekkers zijn.

De concerten vinden plaats op:

 Alle zondagen van Juni

Communicatie en PR

Communicatie vindt vooral plaats via social media. Er is een Facebookpagina: Muziekpodium Prinsenpark, en een website:  www.muziekpodiumprinsenpark.nl 

Persberichten worden verstuurd aan de (lokale) pers, en gedeeld via de deelgemeentelijke pagina in de Havenloods. In de maand mei worden posters en flyers verspreid. Het netwerk van de cultuurscout wordt geïnformeerd, evenals het eigen netwerk van organisatoren, vrijwilligers en artiesten.

Statuten

De Akte van Oprichting kunt u downloaden

 

 

 

 

 

MuziekPodium PrinsenPark wordt mogelijk gemaakt door:

gemeente-rotterdam-kunst-en-cultuur logo gebiedscommissie pa      

en wordt in natura ondersteund door:  logo-vdmi Vdmi-drupal